Kosten

Wat kost een uitvaart?’ is een vraag die we regelmatig krijgen. Een vraag waarop geen eenduidig antwoord te geven is omdat de kosten per gelegenheid flink kunnen verschillen. Uiteraard zijn de wensen die u heeft ten aanzien van de uitvaart voor een groot deel bepalend voor de uiteindelijke kosten.

Begroting
Om uw vraag te kunnen beantwoorden, kunnen we voor u een begroting maken.
Dit doen we standaard bij een regelgesprek of voorregeling, zodat u vooraf inzicht heeft in de te verwachte kosten en u achteraf niet voor onaangename verrassingen komt te staan.

Om een zo nauwkeurig mogelijke begroting te kunnen maken, is het van belang dat u kenbaar maakt welke wensen u heeft ten aanzien van de uitvaart. De kosten voor een begrafenis zijn anders dan die bij een crematie. Bovendien verschillen de tarieven van de verschillende begraafplaatsen en crematoria van elkaar.

Een eindnota zal altijd bestaan uit kosten die wij u persoonlijk in rekening brengen voor diensten die wij zelf verzorgen, maar er staan op de eindnota ook doorberekende kosten. Dit zijn kosten die wij doorberekend krijgen van bijvoorbeeld een crematorium. Een crematorium stuurt een factuur naar de uitvaartondernemer die op zijn beurt deze kosten 1 op 1 aan u doorberekent. Crematie- en begraafplaatskosten zijn vastgestelde tarieven.

Abeo Uitvaartzorg - Rouwvlag

Hoe de uiteindelijke kosten tot stand komen hangt verder af van de wijze van opbaring; waar wordt de overledene opgebaard, is er wel of geen rouwbezoek of aparte condoleance en andere (bijzondere) wensen, zoals:

  • Welk type kist wordt gekozen (van eenvoudig tot zeer luxe).
  • Welke rouwkaarten moeten er gedrukt worden.
  • Wilt u wel of geen rouwadvertentie in een krant.
  • Maakt u gebruik van volgauto’s.
  • Eventuele kosten van bloemstukken.

Het aantal belangstellenden dat bij de uitvaart aanwezig is, kan een grote kostenpost zijn.
Bij een crematorium rekent men doorgaans al snel € 2,- voor een consumptie. Als er 100 mensen bij de uitvaart aanwezig zijn en u rekent voor ieder 2 consumpties, dan zijn alleen de kosten voor deze consumpties al 2 x € 2,- x 100 personen is € 400,-. Voor een belegd broodje wordt al snel € 2,75 in rekening gebracht.

Ziekenhuizen brengen ook kosten in rekening wanneer iemand in een ziekenhuis komt te overlijden.

Wij bieden
Naast het verzorgen van een complete uitvaart met volledige keuzevrijheid, kunnen wij u een uitvaart aanbieden tegen een zeer scherp, vast tarief.

Low-budget uitvaart
Abeo Uitvaartzorg verzorgt al een low-budget uitvaart, inclusief crematietarief en basistarief as-bestemming vanaf € 2.795,-.  Voor meer informatie: info@abeo-uitvaartzorg.nl of bel 06 398 398 96.

Geen verrassingen
Wij willen u goed adviseren, zodat u of uw nabestaanden achteraf niet voor verrassingen komen te staan. Ik kom graag bij u thuis om samen met u een kostenplaatje te maken en/of u hierover geheel vrijblijvend te informeren.

Om een afspraak te maken voor een gesprek kunt u bellen op 06 398 398 96. Ook kunt een email sturen naar info@abeo-uitvaartzorg.nl of het contactformulier gebruiken.