Na een overlijden

Wanneer er iemand is overleden

Een overlijden, al dan niet verwacht, is vaak een schokkende gebeurtenis. In korte tijd moet er veel geregeld worden, keuzes moeten worden gemaakt. Soms liggen zaken vast, maar vaak ook niet. Om u op weg te helpen, hebben we de eerste stappen die na een overlijden gezet moeten worden op een rijtje gezet.

  • Bel uw huisarts eerst om het overlijden officieel te constateren, daarna zal de arts een verklaring afgeven.
  • Ook dient de uitvaartondernemer gebeld te worden. Deze komt waar en wanneer het de familie uitkomt. Hij of zij regelt niet alleen de begrafenis of crematie, maar neemt ook veel andere taken op zich, zoals de aangifte van het overlijden, bestellen van bloemen, verzorgen van rouwkaarten en advertentie.
  • Kijk of er uitvaartwensen zijn vastgelegd door de overledene.

Wat kunt u van een regelgesprek verwachten?

De uitvaartverzorger komt bij u thuis of op een andere afgesproken plaats om uw wensen en/of die van de overledene met betrekking tot de uitvaart te bespreken.

Hij zal u vragen of u zou willen meehelpen met het verzorgen van de overledene. Dit houdt in: het verzorgen en kleden van de overledene. Indien gewenst kan de laatste verzorging van uw dierbare thuis plaatsvinden, met of zonder aanwezigheid van de familie.

Met u wordt overlegd over de keuze van de uitvaartkist, de rouwkaart (indien gewenst) en de gewenste opbaarlocatie. Het opbaren in een thuissituatie is ook mogelijk. Dit kan op bed of in een uitvaartkist. Bij een thuisopbaring biedt Abeo Uitvaartzorg u alle ondersteuning en dagelijkse begeleiding om een thuisopbaring mogelijk te maken.

Verder zal besproken worden of de overledene zal worden begraven of gecremeerd.

Rond de uitvaart
In de dagen voorafgaand aan de uitvaart zal de uitvaartverzorger regelmatig contact met u hebben om de voortgang van te regelen zaken met betrekking tot de uitvaart met u te overleggen en te bespreken. Op de dag van de plechtigheid begeleidt de uitvaartverzorger u stap voor stap door de dag en voert hij de uitvaart uit zoals hij die vooraf met u heeft doorgesproken.

Na de uitvaart
Een paar weken na de uitvaart neemt de uitvaartverzorger contact met u op om de uitvaart te evalueren. We kunnen u dan ook vragen of er nog wensen zijn met betrekking tot het verzorgen van dankbetuigingen, een advertentie of andere zaken zoals een sieraad, monument of urn.

© Abeo Uitvaartzorg – Goed en dicht bij u in de buurt

urn