Na een overlijden

Een overlijden al dan niet verwacht, is vaak een schokkende gebeurtenis. In korte tijd moet er veel geregeld worden, keuzes moeten worden gemaakt. Soms liggen zaken vast, maar vaak ook niet. Om u op weg te helpen, hebben we de eerste stappen die na een overlijden gezet moeten worden op een rijtje gezet.

Wat te doen na een overlijden?

  • In geval van een overlijden dient u direct de (huis)arts te bellen. Hij/zij zal de overledene schouwen (onderzoeken) om het overlijden officieel te constateren, daarna zal de arts het overlijden op papier vastleggen in een verklaring. Bij een overlijden in een zorginstelling of ziekenhuis zal het verplegend personeel contact opnemen met de arts.
  • Ook dient de uitvaartondernemer gebeld te worden. Deze komt waar en wanneer het de familie uitkomt. Hij/zij regelt niet alleen de begrafenis of crematie, maar neemt ook veel andere taken op zich, zoals de aangifte van het overlijden, bestellen van bloemen, verzorgen van rouwkaarten- en advertentie.

U bent niet verplicht de uitvaartondernemer die vermeld staat op de uitvaartpolis te benaderen.

  • Ga na of er uitvaartwensen zijn vastgelegd door de overledene. Deze kunnen vastgelegd zijn in een testament, een codicil, een donor-verklaring of bij de verzekerde onderneming.

Abeo Uitvaartzorg sticky persoonlijkWat kunt u van een regelgesprek verwachten?
De uitvaartverzorger komt bij u thuis of op een andere afgesproken plaats om uw wensen en/of die van de overledene met betrekking tot de uitvaart te bespreken.

Hij zal u vragen of u zou willen meehelpen met het verzorgen van de overledene. Dit houdt in: het verzorgen en kleden van de overledene. Indien gewenst kan de laatste verzorging van uw dierbare thuis plaatsvinden, mét of zonder aanwezigheid van de familie.

Met u wordt overlegd over de keuze van de uitvaartkist, de rouwkaart (indien gewenst) en de gewenste opbaarlocatie. Het opbaren in een thuissituatie is ook mogelijk. Dit kan op bed of in een uitvaartkist. Bij een thuisopbaring biedt Abeo Uitvaartzorg u alle ondersteuning en intensieve dagelijkse begeleiding om een thuisopbaring mogelijk te maken.

Sinds 2010 is het wettelijk toegestaan thanatopraxie toe te passen. Thanatopraxi is een tijdelijke balseming. Deze handeling zal niet thuis plaatsvinden, maar in een verzorgingsruimte. Koeling van het lichaam is na behandeling niet noodzakelijk.

Verder zal besproken worden of de overledene zal worden begraven of gecremeerd.

Wat kunt u klaarleggen?

  • Legitimatiebewijs overledene
  • Legitimatiebewijs opdrachtgever uitvaart
  • Indien voorhanden een recente foto van de overledene t.b.v. de laatste verzorging
  • Trouwboekje of partnerregistratie
  • Gewenste kleding voor de overledene
  • Persoonlijke spullen van de overledene (evt. bril, kunstgebit, sieraden…)
  • Verzekeringspolis(sen)

Rond de uitvaart
In de dagen voorafgaand aan de uitvaart zal de uitvaartverzorger regelmatig contact met u hebben om de voortgang van te regelen zaken met betrekking tot de uitvaart met u te overleggen en te bespreken. Op de dag van de plechtigheid begeleidt de uitvaartverzorger u stap voor stap door de dag en voert hij de uitvaart uit zoals hij die vooraf met u heeft doorgesproken.

Na de uitvaart
Een paar weken na de uitvaart neemt de uitvaartverzorger contact met u op om de uitvaart te evalueren en om te informeren of er nog wensen zijn met betrekking tot het verzorgen van dankbetuigingen, een advertentie of andere gedachtenisvormen zoals een sieraad, monument of urn.

Abeo Uitvaartzorg neemt u graag, op een betrokken en professionele wijze, de zorg uit handen.
Wij zijn dag en nacht bereikbaar op 06 398 398 96.